KALİTE POLİTİKAMIZ

Epsan Plastik olarak;

  • Stratejilere bağlı kurumsal yönetim ile tüm çalışanlarımıza liderliği aşılayacağımızı,
  • Çalışanlarımızın sürekli eğitimler ile kişisel gelişimlerini destekleyerek verimliliklerini ve motivasyonlarını arttıracağımızı,
  • Ölçülebilir değer yönetimiyle, öz değerlendirmeye dayalı stratejiler geliştireceğimizi,
  • Yönetim sistemimizde proses ve sürekli iyileştirme yaklaşımını benimseyerek; verimliliğimizin, sistemimizin etkinliğinin, pazar payımızın, kârlılığımızın ve rekabet gücümüzün sürdürülebilirliğini sağlayacağımızı ve arttıracağımızı,
  • Uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uyacağımızı,
  • Tedarikçilerimizin kalite bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunacağımızı,
  • İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini kalite yönetim sistemi şartlarına uygun olarak karşılayacağımızı,

taahhüt ederiz.