ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Epsan Plastik olarak;

  • Tüm faaliyetlerimiz ile ekolojik dengeye zarar vermeyeceğimizi,
  • İlgili tarafların çevre bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunacağımızı,
  • Atıkların kaynağında en aza indirilmesini, mümkün olduğunda yeniden kullanılmasını ve geri dönüştürülmesini, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlayacağımızı,
  • Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacağımızı,
  • Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki çevre mevzuatlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uyacağımızı,
  • Sürekli iyileştirme yaklaşımını benimseyerek tüm süreçlerimizi çevre yönetim sistemine uygun hale getireceğimizi,

taahhüt ederiz.