İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

 

Stratejik hedeflerimize ulaşabilmek ve sürekli değişen rekabet koşullarında büyümeyi yönetmek için en büyük gücümüzün insan kaynaklarımız olduğuna inanırız. Çalışma hayatı ilişkilerimizde; saygı, anlayış ve güven ortamının yarattığı İŞ HUZURUNUN, çalışanlarımızın gönülden bağlılığını ve çalışma hayatı başarısını etkilediğine inanır ve bu konuda üstün gayret gösteririz.

İnsan Kaynakları Yönetim Süreçlerimiz ile; yeniliklere ve değişime açık, dinamik, sürekli kendini geliştirmeyi hedefleyen ve etik değerleri önemseyen insan kaynağı istihdam etmeyi, çalışan memnuniyet ve motivasyonunu yüksek tutmayı hedefleriz.

Sosyal sorumluluğumuz bilinciyle; din, dil, ırk, cinsiyet, medeni durum, fiziksel engel, bölge, vb. ayrımı gözetmeksizin şirketimizin ihtiyaç duyduğu insan kaynağı seçiminde;

  • Pozisyonun gerekliliklerini karşılayan yetkinliklerde bilgi ve beceriye sahip,
  • Gelişim potansiyeli yüksek,
  • Şirketimizin değerlerini benimseyip yaşatacak ve etik değerleri önemseyen,
  • 18 yaşından büyük adaylar arasından eşit fırsat ilkesini gözeterek İşe Alım yapmaktayız.

Sürekli büyüyen ve gelişen firmamızın globalleşme vizyonu ile uyumlu olarak lokasyonlar ve pozisyonlardaki insan kaynakları ihtiyaçlarını karşılayabilmek için önceliğimiz iç kaynaklarımız yani şirket çalışanlarımızdır.

Çalışanların kişisel ve mesleki yetkinliklerini arttıran, eğitim ve yetkinlik yönetim sistemleri sayesinde dikey ve yatay yönde görev değişiklikleri ile etkin Kariyer Yönetimi gerçekleştiririz.